Liên hệ trực tiếp:

Trường Trung học Cơ sở Vĩnh Mỹ A

Ấp Xóm lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, H. Hòa Bình, Bạc Liêu
0945132521
hongem.vinhmy@gmail.com