• Dương Thị Mộng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Sinh -Hóa; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0944106052
  • Email:
   duongthimongha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo Viên dạy Sinh- Địa

 • Hồng Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913687176
  • Email:
   thuanhong1973@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Sinh- Công nghệ

 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946418156
  • Email:
   nguyentrungvinhmya@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Thể dục

 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909913811
  • Email:
   thanhhainguyen@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Sinh- Hóa

 • Thạch Dủ Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0906387751
  • Email:
   thachdunhanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Thể dục

 • Nguyễn Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   016666997650
  • Email:
   nguyenlinhvma@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Công nghệ

 • Nguyễn Thái Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978479898
  • Email:
   ntcuong1977@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Sinh- Địa

 • Phạm Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0941747467
  • Email:
   pthanhtruc1968@gmail.com
Văn bản mới
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 09 : 53.544
Năm 2022 : 2.538.697