• Hồng Phú Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng; trưởng Ban HĐ trường; Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0907346457
  • Email:
   phuchaubaclieu2010@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Lý Hồng Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng, thành viên HĐ trường; Phó Bí thư Chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Vật Lý ( Tin học A; T.Anh B)
  • Điện thoại:
   0945132521
  • Email:
   hongemvinhmy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản trị trang  trang website Lý Hồng Em

 • Lê Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công Đoàn; Thư ký HĐ trường
  • Email:
   lequocviet.vma@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Văn- Sử

 • Huỳnh Thụy Hạ Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tiếng Anh - Thể Dục; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0919344088
  • Email:
   havanhoabinh123@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Tiếng Anh

 • Đặng Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Toán - Lý; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0947949457
  • Email:
   dangthithanh1402@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Dương Thị Mộng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Sinh -Hóa; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0944106052
  • Email:
   duongthimongha@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo Viên dạy Sinh- Địa

 • Dương Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên Công Đoàn; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0914146681
  • Email:
   phuong.bich.duong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Tiếng Anh

 • Lê Kim Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên; Thành viên HĐ trường; Tổng PT Đội
  • Điện thoại:
   01666609492
  • Email:
   kimngocle876@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên âm nhạc

 • Đặng Thùy Duong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trường; Thành viên HĐ trường; Bí thư Chi Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0987654332
  • Email:
   dtduong1092@gmail.com
 • Nguyễn Trường Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Ngữ Văn - GDCD; Thành viên HĐ trường
  • Điện thoại:
   0949464764
  • Email:
   cavangboiboi14@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Văn- Sử

Văn bản mới
Video Clip
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 1
Năm 2021 : 5.521